Kuaj Fuqi dhe Çift Rrotullues
Kuaj Fuqi dhe Çift Rrotullues
   Edhe pse konceptet e kuaj-fuqi dhe çift rrotullues janë të ndryshme nga njëri-tjetri, ato ofrojnë performancë për automjetin në tërësi për automjetin. N&eu..
Postimet E Fundit
Më poshtë mund të shikoni titujt e njohur të javës.
   Detyra e kohëmatësit turbo është të punojë si kohëmat..
  Çfarë Është Një Turbo?..
   Edhe pse konceptet e ..
 Siç e dinë të gjithë, sistemi i pezullimit është një efekt i rëndësishëm që rrit komoditetin e automjetit. ..
 Shkarkimi i performancës është një sistem shkarkimi që ka një ndikim në performancën në emër. Falë këtij..
Nos njihet si një sistem i rritjes së shpejtësisë në terma të përafërt, me të cilin të gjithë je..
Diferenciali i kyçur përdoret në automjetet e prodhuara për një qëllim specifik, gjë që nuk është r..
   Karburanti i etanolit është një karburant që nuk përdoret n&eum..
Sistemi elektronik i ndezjes, i njohur gjithashtu si sistemi i ndezjes direkte, është një sistem që kryen automatikisht sistemin e ndezjes në vend të manualisht. Ky sistem siguron ..